Banner

Báo cáo dựa trên số liệu khảo sát 1,200 nhà quản trị doanh nghiệp, những người đã đang tham gia vào việc đưa ra quyết định mua hàng cho doanh nghiệp của họ.

Nguyên nhân khiến quảng cáo Google Adwords của bạn chưa hiệu quả?

Khoảng 62% phản hồi họ tìm thấy những nội dung quảng cáo giá trị trong quá trình đánh giá khi nó nhắc đến những nhu cầu và chạm được vào mong muốn thầm kín của họ.

Hơn 57% tìm thấy nội dung quảng cáo hữu ích khi nội dung được đặc biệt hóa về sản phẩm/dịch vụ, và 43% nội dung giá trị khi cung cấp nhiều thông tin mang tính giáo dục hơn là quảng cáo đơn thuần.

Đa số đáp viên trả lời những lời gợi ý từ bạn bè và việc tìm kiếm là những nguồn nội dung quảng cáo mà ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định mua sắm của họ. Một vài yếu tố ảnh hưởng khác

40% đáp viên trả lời rằng họ không thực sự quan tâm đến nguồn thông tin sản phẩm miễn là nó uy tín; 31% ưa thích nguồn thông tin khách quan; và 24% tin chọn thông tin được cung cấp từ nhà sản xuất

Toàn bộ thông tin được dựa trên khảo sát từ 1,200 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên 18 quốc gia, những người đã từng tham gia vào việc đưa ra quyết định mua hàng cho doanh nghiệp của mình.

Nguồn: Marketingprofs
ShareSearch

+