Banner

Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của các Nhà đầu tư trong và ngoài nước đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. M&A là một công cụ lý tưởng để các Nhà đầu tư nước ngoài thiết lập hiện diện thương mại ở Việt Nam, tránh được các rủi ro tiềm ẩn so với thành lập doanh nghiệp mới. Đội ngũ luật sư của SNT giàu kinh nghiệm trong hoạt động M&A, các dịch vụ cụ thể của chúng tôi bao gồm:

 • Cung cấp các giải pháp tối ưu cho việc tái cơ cấu doanh nghiệp, các thủ tục cần thiết để tiến hành một thương vụ M&A an toàn và hiệu quả nhất;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, lao động, v.v… đối với việc tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Xem xét và kiểm tra hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp mục tiêu trong các giao dịch M&A (Due Diligence), đàm phán, soạn thảo, rà soát, các loại hợp đồng giao dịch liên quan đến M&A (các loại hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp và các loại tài sản khác, v.v…);
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ và theo sát việc cấp các giấy phép/chấp thuận bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam cho các giao dịch M&A.
 • Tư vấn chuyên sâu các vấn đề vê bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phát hiện và ngăn chặn nhiều thương vụ trục lợi bảo hiểm của bên mua bảo hiểm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, v.v…
 • Tư vấn về các giao dịch vay và cho vay (trong nước và quốc tế), thuê tài chính và thuê mua tài chính, v.v…;
 • Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ;
 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế chấp;
 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công, huy động vốn cho các dự án xây dựng và bất động sản;
 • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn, việc chào bán chứng khoán ra thị trường tập trung và thị trường phi tập trung;
 • Tư vấn về ngoại hối, vay và trả nợ nước ngoài;
 • Tư vấn thu hồi nợ, bao gồm cả đàm phán, thương lượng – hòa giải.
Share


Họ tên:
Điện thoại:
E-mail:
Nội dung:

Search

+