Banner

Pháp luật về Hợp đồng, phân chia di sản thừa kế, đại diện giải quyết các tranh chấp có liên quan.

 

            Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự thì tư vấn các vấn đề liên quan về dân sự phát sinh trong đời sống xã hội là điều tất yếu, đặt biệt với nền kinh tế nước ta phát triển như hiện nay để theo kịp với xu thế nhận thức được điều đó là nhà tư vấn luật dân sự trực tuyến hàng đầu sẽ giúp quý khách nhanh chóng giải toả các thắc mắc và còn được bảo vệ các quyền dân sự cao nhất cho mọi người dân, tổ chức. Nếu cần chúng tôi giúp đỡ hãy đến ngay Trung tâm tư vấn pháp luật và đào tạo ngắn hạn.

 

            Các lĩnh vực chủ yếu trong quan hệ dân sự mà chúng tôi tư vấn là:

 

1. Hợp đồng dân sự

 

- Cách thức soạn thảo hợp đồng dân sự ((vay nợ, cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ, thuê nhà, mua bán nhà);

 

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản trong một hợp đồng dân sự;

 

- Hướng giải quyết khi có tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dân sự.

 

2. Pháp luật về thừa kế

 

- Soạn thảo di chúc, biên bản phân chia tài sản là di sản thừa kế;

 

- Trình tự, thủ tục gửi đơn yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế;

 

- Hướng giải quyết khi có tranh chấp về quyền thừa kế, quyền yêu cầu phân chia di sản.

 

3. Bảm đảm nghĩa vụ dân sự

 

- Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảm đảo và bên bảo đảm nghĩa vụ dân sự;

 

-Các hình thức bảo đảm nghĩa vụ dân sự (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược...).

 

4. Bồi thường thiệt hại

 

- Các yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hợp đồng và ngoài hợp đồng;

 

- Trình tự, thủ tục gửi đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại.

 

Dịch vụ luật sư đại diện và tranh tụng bảo về quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ

Share


Họ tên:
Điện thoại:
E-mail:
Nội dung:

Search

+