Banner

Đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập, vận hành và phát triển, chúng tôi cho rằng mô hình tổ chức và cơ chế vận hành quyết định đến sự tồn tại bền vững và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp giờ đây không chỉ xoay quanh vấn đề cấp phép đầu tư cho dự án nó còn bao gồm việc đưa dòng vốn của doanh nghiệp vào nhiều kênh khác nhau ở phạm vị quốc gia và quốc tế. Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi vững tin về các ý kiến tư vấn và giải pháp mang đến cho khách hàng.

Các công việc chúng tôi có thể thực hiện:

1. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển của khách hàng

2. Tư vấn và soạn thảo các tài liệu nội bộ trong quan hệ giữa các cổ đông, thành viên góp vốn

3. Tư vấn và soạn thảo các tài liệu để thực hiện kế hoạch đầu tư của khách hàng

4. Đại diện khách hàng tham gia vào Hội đồng thành viên, hội đồng quản trị tại doanh nghiệp mà khách hàng là chủ sở hữu

5. Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, đàm phán trong các giao dịch đầu tư

Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;

+   Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

+   Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

+   Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+   Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.

+   Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.

+   Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;

+   Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.

+   Ưu đãi giảm từ 10% đến 30% giá trị Hợp đồng khi hai bên ký các hợp đồng tư vấn cho các công việc cần triển khai ngoài phạm vi của Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

Share


Họ tên:
Điện thoại:
E-mail:
Nội dung:

Search

+