Banner

- Tranh chấp về quyền sử dụng đất có liên quan đến tranh chấp về địa giới hành chính.

- Tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất

- Tranh chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với QSDĐ khi vợ chồng ly hôn

- Tranh chấp về quyền thừa kế QSDĐ, tài sản gắn liền với QSDĐ

- Tranh chấp giữa những người sử dụng với nhau về ranh giới giữa các vùng đất được phép sử dụng và quản lý

- Tranh chấp giữa đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới với đồng bào dân tộc sở tại

- Tranh chấp giữa các nông trường, lâm trường và các tổ chức sử dụng đất khác với nhân dân địa phương

- Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền SDĐ, thế chấp hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền SDĐ.

- Tranh chấp do người khác gây thiệt hại hoặc hạn chế quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình SDĐ.

- Tranh chấp về mục đích sử dụng, đặc biệt là tranh chấp về đất nông nghiệp với đất lâm nghiệp, giữa đất trồng lúa với đất nuôi tôm, giữa đất trồng cao su với đất trồng cà phê, giữa đất nông nghiệp với đất thổ cư trong quá trình phân bố và quy hoạch sử dụng.

- Tranh chấp về giải toả mặt bằng phục vụ các công trình công cộng, lợi ích quốc gia và mức đền bù khi thực hiện giải tỏa.

- Tranh chấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tức là tranh chấp hành chính về đất đai.

Từ những dạng tranh chấp trên chúng ta có thể chia tranh chấp đất đai làm hai loại lớn, đó là các tranh chấp mà trong đó cần xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất đang tranh chấp và tranh chấp đất đai trong đó người sử dụng đất đã sử dụng đất hợp pháp, tranh chấp chỉ phát sinh trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong dạng tranh chấp này luôn luôn có sự tranh chấp giữa các bên về quyền quản lý, quyền sử dụng một diện tích nào đó hoặc một phần trong diện tích đó. Việc xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất tranh chấp đó là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tranh chấp về giải toả mặt bằng phục vụ các công trình công cộng, lợi ích quốc gia và mức đền bù khi thực hiện giải tỏa.

- Tranh chấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tức là tranh chấp hành chính về đất đai.

Từ những dạng tranh chấp trên chúng ta có thể chia tranh chấp đất đai làm hai loại lớn, đó là các tranh chấp mà trong đó cần xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất đang tranh chấp và tranh chấp đất đai trong đó người sử dụng đất đã sử dụng đất hợp pháp, tranh chấp chỉ phát sinh trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong dạng tranh chấp này luôn luôn có sự tranh chấp giữa các bên về quyền quản lý, quyền sử dụng một diện tích nào đó hoặc một phần trong diện tích đó. Việc xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất tranh chấp đó là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại SNT CONSULTANCY Luật sư tư vấn về hợp đồng mua bán nhà ở. loai trừ rủi do trong việc mua bán .
Tư vấn về hình thức hợp đồng, Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà.Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.
Tư vấn thẩm tra về nhà ở đảm bảo hạn chế rủi do trong việc mua bán
1. Tư vấn về hình thức hợp đồng:
• Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà .
 
 • Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.
2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên:
2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở:
- Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà.
- Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro.
- Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật.
- Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.
- Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán.
- Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà.
- Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán.
- Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.
2.2 Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở:
- Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn.
- Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ.
- Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên.
3. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng
- Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng.
- Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà.
- Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao.
- Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.
- Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng.
- Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu.
- Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp.
- Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng
Các nội dung khác có liên quan:
4. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
- Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng.
- Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có - người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.
- Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên.
5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng
- Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.
- Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.
- Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền

Tư vấn pháp luật đất đai  được xây dựng nhằm cung cấp và giải đáp mọi vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật đất đai. Tất cả các câu hỏi sẽ được luật sư SNT CONSULTANCY giải đáp thông qua

Email: lsnguyenminhhanh2015@gmail.com hoặc trao đổi  gọi: 0919 225 224 - 0993 995 979

Share


Họ tên:
Điện thoại:
E-mail:
Nội dung:

Search

+