Banner

Kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm tư vấn thương hiệu, các chuyên gia của SNT sẽ giúp Doanh nghiệp định vị thương hiệu khác biệt và đầy bản sắc thông qua bức tranh toàn cảnh về thị trường, ngành nghề kinh doanh, đối thủ cạnh tranh và các cơ hội…

 

 

 

KHÁI NIỆM

Định vị Thương hiệu là sự xác lập một vị trí khác biệt và độc đáo của thương hiệu “bám rễ vào tâm trí khách hàng mục tiêu”. Một bản tuyên ngôn định vị thương hiệu thường ngắn gọn và sử dụng những “từ khóa” mạnh mẽ, khác biệt, nêu bật thuộc tính của thương hiệu.

Định vị thương hiệu là “trận chiến” trong tâm trí khách hàng mục tiêu (Jack Trout)

Mô hình định vị thương hiệu sản phẩm – thị trường

Một bản tuyên bố định vị tốt sẽ giúp bạn xác định được phương hướng chính xác cho cả công ty.

 7 Câu Hỏi Mấu Chốt Khi Xây Dựng Chiến Lược Định Vị Là:

Doanh nghiệp …
Lĩnh vực kinh doanh/ sản phẩm chủ đạo
Năng lực cốt lõi để tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Khách hàng mục tiêu của thương hiệu?
Lợi ích khác biệt mà thương hiệu mang lại cho khách hàng?
Đâu là điểm độc đáo duy nhất trong sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu?
Bản sắc của thương hiệu là gì?

 

Tham khảo Các giải pháp tư vấn chiến lược của Thanhs bao gồm:

1. Tư vấn thương hiệu:

2. Giám đốc chiến lược Thương hiệu và chiến lược Marketing cho thuê:

3. Xây dựng chiến lược Marketing:

4. Tư vấn chiến lược thương hiệu và Marketing theo giờ

5. Phòng Marketing/ Thương hiệu thuê ngoài

Các Dịch Vụ Đặt Tên Và Thiết Kế Thương Hiệu Bao Gồm:

– Đặt tên thương hiệu (Brand Naming) / Thay đổi tên thương hiệu (rebrand)

– Sáng tạo tên gọi các nhãn hàngvà thương hiệu nhánh phù hợp triết lý thương hiệu mẹ

– Thiết kế Logo & biểu tượng

– Tái thiết kế logo (Re-branding/ Re-logo)

– Sáng tạo Slogan

–Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (Corporate Identity Profile).

Share


Họ tên:
Điện thoại:
E-mail:
Nội dung:

Search

+