Banner

Chiến lược Thương hiệu được định nghĩa là toàn bộ quy trình, công cụ và phương pháp biến một sản phẩm, dịch vụ, hay một tên gọi (của tổ chức) trở thành một “dấu ấn” độc quyền, khác biệt, cảm xúc trong tâm trí khách hàng và công chúng. Một chiến lược thương hiệu sẽ bắt đầu từ Tầm nhìn và được quy định bởi các chiến lược khác biệt hóa.

Trong quá trình tư vấn chiến lược dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dựa trên thực tế nguồn lực của doanh nghiệp còn thiếu và yếu; đặc biệt không chỉ về tài chính mà sự thiếu hụt tới từ Nhân sự và Năng lực quản trị hệ thống; các chuyên gia từ SNT Media đã sáng tạo và tổng hợp nên những bộ công cụ, quy trình đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam. Nhờ có quy trình tư vấn vừa sức, phù hợp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng ứng dụng, triển khai và đã đạt đến những thành tựu đáng tự hào.

 

 

Một số kiểu chiến lược thương hiệu phù hợp với các dạng thương hiệu như sau:

– Chiến lược thương hiệu Công ty (tập đoàn) – xây dựng cùng với Chiến lược doanh nghiệp
– Chiến lược thương hiệu sản phẩm (nhãn hàng) – xây dựng cùng với chiến lược kinh doanh
– Chiến lược thương hiệu dành cho Chủ doanh nghiệp (Thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo)
Chiến lược thương hiệu theo quy trình của Thanhs thường chia 4 giai đoạn chính:

A – Giai đoạn thẩm định
B – Giai đoạn Định vị
C – Giai đoạn Cất cánh.
D – Giai đoạn Vượt biển lớn, gặt thành công

Tùy thuộc vào mức độ phát triển của doanh nghiệp Vừa và nhỏ mà các chuyên gia sẽ thiết kế các giải pháp tư vấn “may đo” theo đúng thực tế doanh nghiệp. Sau quá trình tư vấn, không những doanh nghiệp có được những giải pháp cụ thể cho việc phát triển thương hiệu, truyền thông marketing mà còn thấu hiểu tận gốc những phương pháp và công cụ triển khai để có thể tự xây dựng được chiến lược cho những dòng sản phẩm kế tiếp.

Các Dịch Vụ Tư Vấn Bao Gồm:

–Tư vấn Xây dựng thương hiệu: định vị thương hiệu; xây dựng hình tượng thương hiệu;  xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý kinh doanh, văn hoá tổ chức;

– Tư vấn chiến lược quản trị và phát triển thương hiệu mẹ

– Tư vấn xây dựng cấu trúc thương hiệu (Các mô hình Thương hiệu Mẹ-Con/ Thương hiệu hình ô/ Thương hiệu chủ-nhánh/ thương hiệu kết hợp…)

– Tái định vị thương hiệu, tái cấu trúc thương hiệu, thay đổi tên thương hiệu

– Hỗ trợ Khởi nghiệp

Share


Họ tên:
Điện thoại:
E-mail:
Nội dung:

Search

+