Banner

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý được đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng. Với dịch vụ này Quý khách được đáp ứng mọi yêu cầu về tư vấn luật pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp: từ thành lập công ty (thành lập doanh nghiệp); thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi đăng ký doanh nghiệp), chuyển loại hình doanh nghiệp; tái cơ cấu doanh nghiệp đến tư vấn thương hiệu, tư vấn pháp lý thường xuyên; mua bán doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp doanh nghiệp...    

 

 

I. Nội dung tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại SNT Media

Tư vấn thành lập doanh nghiệp/ thành lập công ty (đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp) trọn gói, giá ưu đãi nhất:

+ Ưu đãi này áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Công ty liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty…

 + Ngoài ra, khách hàng được hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch khác của chúng tôi, như

- Thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh

- Chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp sáp nhập doanh nghiệp

- Tạm dừng kinh doanh

- Giải thể doanh nghiệp

- Chuyển đổi doanh nghiệp

- Mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại Việt Nam

- Mua bán doanh nghiệp (M&A) 

Tư vấn cơ cấu tổ chức nội bộ doanh nghiệp 

- Hướng dẫn soạn thảo quy chế công ty

-  Hướng dẫn nội quy lao động

- Hướng dẫn soạn thỏa ước lao động tập thể

- Soạn thảo các văn bản nội bộ của doanh nghiệp như biên bản, hợp đồng lao động, công văn, quyết định... 

Tư vấn pháp lý phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Ngoài dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp và tư vấn luật lao động như đề cập ở trên, nội dung tư vấn pháp luật dành cho doanh nghiệp (tư vấn pháp luật kinh doanh) còn bao gồm:

- Tư vấn hợp đồng kinh doanh (hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ…)

- Tư vấn luật thương mại

- Tư vấn luật đầu tư

- Tư vấn luật kinh doanh bất động sản

- Tư vấn thủ tục xin giao đất, thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất...

- Tư vấn tài chính - ngân hàng (vay vốn, thế chấp...)

- Tư vấn pháp luật về thuế

- Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục hành chính xin cấp phép (giấy phép con)

SNT Media đại diện cho khách hàng xin cấp giấy phép con: giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ điều kiện ANTT, phòng cháy chữa cháy; giấy phép bán lẻ các loại rượu, kinh doanh karaoke, kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế; đăng ký công bố mỹ phẩm, hoạt động báo điện tử... 

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp 

- Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên công ty

- Giải quyết tranh chấp phát sinh từ quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên

- Giải quyết tranh chấp về điều hành trong doanh nghiệp 

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại 

- Tranh chấp mua bán hàng hoá

- Tranh chấp cung ứng dịch vụ

- Tranh chấp phân phối, đại diện, đại lý, ký gửi

- Tranh chấp  về thuê, cho thuê, thuê mua

- Tranh chấp về xây dựng, thầu

- Tranh chấp về vận chuyển hàng hóa, hành khách

- Tranh chấp đầu tư

- Tranh chấp sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ 

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên ("Luật sư riêng của doanh nghiệp") 

- Tư vấn kịp thời mọi vấn đề pháp lý liên quan doanh nghiệp: tổ chức nội bộ doanh nghiệp, thuế, hợp đồng lao động và hợp đồng kinh tế, xuất nhập khẩu, thủ tục đầu tư, thủ tục hành chính …

- Hướng dẫn soạn thảo các văn bản pháp lý và văn bản nội bộ

- Rà soát các hợp đồng đã ký kết

- Soạn thảo hợp đồng để doanh nghiệp ký kết với đối tác

- Tư vấn giải quyết tranh chấp (tranh chấp nội bộ và tranh chấp kinh tế)

- Tư vấn phòng ngừa rủi ro pháp lý

- Tư vấn bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp tại cơ quan thuế, công an, tòa án, trọng tài...

- Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

Đây là một trong những dịch vụ được cung cấp bởi phòng doanh nghiệp: Tư vấn quản lý, điều hành, xây dựng quy chế hoạt động của Công ty luật Minh Khuê nhằm đem đến sự bảo đảm pháp lý và sự minh bạch trong tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp.

1. Tư vấn xây dựng quy chế ban Tổng giám đốc, ban Giám đốc:

Các nội dung chính Luật sư, chuyên gia tư vấn quản lý Chúng tôi sẽ thực hiện:

- Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

- Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

- Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

- Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

- Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận.

- Các nội dung khác có liên quan.

 

2. Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

 Các nội dung Luật sư chuyên gia tư vấn cao cấp về Quản lý của chúng tôi tiến hành:

- Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên ;

- Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;

- Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên.

 

3. Tư vấn xây dựng Quy chế lương, thưởng

Mục đích :

- Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty.

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động. 

Nội dung các công việc tại SNT thực hiệtư vấn cho Người sử dụng lao động:

3.1. Phân loại lao động:

3.2. Cách tính lương của các hình thức trả lương:

- Tính lương sản phẩm;

- Tính lương thời gian, khoán;

- Ngạch, bậc lương;

 Tính toán và trả lương:

- Việc tính toán lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc trên thẻ chấm công, được đối chiếu với bảng chấm công khi cần thiết.

- Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.

- Người lao động được nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, được quyền đối chiếu với bảng lương tổng do Trưởng bộ phận trực tiếp giữ (bản copy).

- Tiền lương trả cho người lao động. Mỗi tháng một lần, vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng. Đối với lương sản phẩm, được trả làm hai lần (mỗi lần trả sau khi kết toán số lượng vào ngày 15, ngày 30 của tháng, lương sản phẩm được trả chấm nhất không quá 7 ngày sau ngày kết toán.

Chế độ và thủ tục xét nâng lương:

- Về chế độ xét nâng lương: Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV một lần vào tháng thứ 04 của năm.

- Niên hạn và đối tượng được trong diện xét nâng lương: Cán bộ CNV đã có đủ niên hạn một năm hưởng ở một mức lương (kể từ ngày xếp lương lần kế với ngày xét lên lương mới ) với điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm Nội qui lao động, không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách bằng vănm bản trở lên. Nếu có vi phạm thì không được vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều kiện không tái phạm kỷ luật lao động.

- Việc nâng lương đột xuất thực hiện đối với CNV làm việc tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, do Trưởng bộ phận đề xuất.

II. Hình thức tư vấn pháp luật 

SNT CONSULTANCY cấp dịch vụ tư vấn pháp luật theo các hình thức sau:

- Tư vấn trực tiếp tại trụ sở của SNT CONSULTANCY hoặc doanh nghiệp

- Tư vấn qua thư điện tử, fax

- Tư vấn qua điện thoại

- Tư vấn dưới hình thức văn bản chuyển phát nhanh

- Theo yêu cầu của khách hàng SNT Media sẵn sang cử luật sư phù hợp nhất để làm việc với doanh nghiệp, với đối tác của khách hàng, hoặc tham gia đàm phán hợp đồng với bên thứ ba, làm đại diện giải quyết tranh chấp hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trước cá nhân, tổ chức...

III. Phí dịch vụ luật sư 

- Phí dịch vụ căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc, thời gian  tư vấn hoặc các yêu cầu khác của doanh nghiệp

- SNT CONSULTANCY áp dụng phí dịch vụ linh hoạt: Phí dịch vụ theo giờ, phí dịch vụ trọn gói và phí dịch vụ tư vấn thường xuyên theo tháng, năm

- Sau khi tiến nhận yêu cầu của khách hàng, SNT CONSULTANCY sẽ phân tích, đánh giá công việc. Từ đó đưa ra mức phí tư vấn phù hợp nhất với tình hình thực tiễn của từng vụ việc.

Liên hệ ngay để được hưởng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp tốt nhất!  

Share


Họ tên:
Điện thoại:
E-mail:
Nội dung:

Search

+